2020 FSAC | 夺冠

车队大合影 & 高速循迹 & 颁奖典礼

2020 FSAC | Day 5

无人系统答辩 & 有人制动 & 操控性测试 & 直线加速

2020 FSAC | Day 4

设计答辩 & 侧倾 & 淋雨 & 制动 & 8字绕环

2020 FSAC | Day 3

电检 & 无人检

2020 FSAC | Day 2

开幕式暨升旗仪式 & 车队合影 & 机械检 & 电池箱检

2020 FSAC | Day 1

进场注册 & 电池箱检

2019 FSAC | Day6

高速循迹&颁奖典礼

2019 FSAC | Day5

动态赛——直线加速测试

2019 FSAC | Day4

制动检&8字绕环

2019 FSAC | Day3

电检&无人检&机械检&斜台&淋雨